فرم تهیه طرح کسب و کار (فروشگاه غذایی)

فرم تهیه طرح کسب و کار (فروشگاه غذایی)

فرم تهیه طرح کسب و کار (فروشگاه غذایی)

نوع فایل ورد می باشد ...

تعداد صفحات 17 صفحه ورد من (با تنظیم اندازه فونت و ویرایش متن میتونید تعداد صفحات رو کم و زیاد کنید) ...

پروژه: طرح کسب و کار

موضوع: کسب و کار "فروشگاه غذایی"

 

درس: پروژه دانشگاهی